[1]
L. M. F. Salles, J. M. A. de P. e Silva, J. C. R. Castro, C. F. Villanueva, e R. D. Bilbao, “A Violência no Cotidiano Escolar”, Educ.: Teor. e Prat., vol. 18, nº 30, p. 15, jul. 2008.