[1]
L. M. F. Salles, “Editorial”, Educ.: Teor. e Prat., vol. 22, nº 39, p. 1–4, abr. 2012.